Filantropie

Pokračujeme v tom co nás těší. V roce 2018 jsme částkou 32 614 Kč podpořili projekty, kterým věříme. Zlepšení životního prostředí i zlepšení podmínek života v našem regionu. Děkujeme za spolupráci Ústecké komunitní nadaci.
- dárcovský certifikát 2018

I v roce 2017 jsme částkou 27 000 Kč podpořili projekty ke zlepšení životního prostředí i zlepšení podmínek života v našem regionu zastřešené Ústeckou komunitní nadací.
- dárcovský certifikát 2017

Jedním z cílů naší společnosti je podílet se na zlepšování podmínek života aživotního prostředí v našem regionu. K tomuto směřujeme jak spoluprací s našimi zákazníky, tak podporou neziskových projektů zaměřených na ochranu životního prostředí. Touto činností se zabýváme od roku 2000 ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací a s organizací YMCA v Ústí nad Labem.
Od 15.1.2014 je majitelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. Ing. Andrea Bednářová členkou dozorčí rady Ústecké komunitní nadace.
- závěrečné slovo ve výroční zprávě 2014 

Dne 22. 1. 2016 se majitelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. Ing. Andrea Bednářová stala místopředsedkyní správní rady Ústecké komunitní nadace.

Společnost ENVIROCONT s.r.o. v roce 2015 přispěla částkou 25 000 Kč na podporu projektů zaměřených na ochranu životního prostředí realizovaných v rámci otevřených grantových kol Ústecké komunitní nadace.

V roce 2015 jsme se rozhodli podpořit nejen finančně, ale i v rámci dobrovolnictví ve spolupráci se zákazníky naší společnosti projekt Obnovy Dolského mlýna, který realizuje Občanské sdružení Dolský mlýn za podpory finančních prostředků získaných z Ústecké komunitní nadace. - foto zde

Společnost ENVIROCONT s.r.o. přispěla dále částkou 25 000 Kč na projekt "Zpřístupnění šikmé věže kostela" nanebevzetí panny Marie, jehož organizátorem je Ústecká komunitní nadace. - reportáž a foto zde

Naše společnost již tradičně podpořila částkou ve výši 20 000Kč projekty neziskových organizací přihlášené do 29. grantového kola Ústecké komunitní nadace, které bylo zaměřeno na posilování sounáležitosti a vztahu k místu, kde žijeme. Na výběru projektů se premiérově účastnil celý náš tým a každý měl možnost zvolit si projekt, který je jeho srdci blízký a bude realizován např. v místě jeho bydliště či v oblíbeném místě.  Naším cílem je zapojit se do vybraných podpořených projektů také v rámci dobrovolnictví.

 V roce 2016 jsme podpořili tyto projekty:

1. Za město bez odpadků; Zameťme si před svým prahem, Karel Karika, místo realizace Ústí nad Labem

2. Park žije celý rok, Martin Grűner, místo realizace Děčín

3. Restaurování varhan - Etapa 2. - obnova vzduchové soustavy ventilátor skříň, Římskokatolická farnost Jeníkov, místo realizace Oldřichov u Duchova

4. Koňský den – Děti nejenom pro děti, spolek R-PROJEKT CZ, z.s., místo realizace Děčín

Certifikát zde. Více informací zde.

Hlavní projekty podpořené v rámci spolupráce s Ústeckou komunitní nadací:

 • Obnova Dolského mlýna na území NP České Švýcarsko - certifikát
 • Za čistou říčku Chřibská kamenic na území NP České Švýcarsko - certifikát
 • Vracení původních druhů dřevin na území NP České Švýcarsko - certifikát
 • Příroda nás učí - ekologická výchova dětí v MŠ Pohádka ve spolupráci se Zelenou farmou "Pidi Midi" 
 • Ochrana silně ohrožené sovy pálené- realizace organizace TYTO 
 • Informační pavilon na vrcholu Milešovky-realizace obecně prospěšná společnost Milešovka 
 • Hravá ekologie-realizace občanské sdružení Dubíčko 
 • Provoz Malého železničního muzea v Zubrnicích –realizace Zubrnická muzeální železnice o.s. 
 • Revitalizace klášterní zahrady kostela sv.Vojtěcha v Ústí nad Labem-realizace YMCA 

 

Hlavní projekty podpořené v rámci spolupráce s organizací YMCA v Ústí nad Labem:

 • Adventní benefiční koncerty v kostele sv.Vojtěcha v Ústí nad Labem-realizace YMCA v Ústí nad Labem 
 • Koncerty na podporu revitalizace klášterní zahrady kostela sv.Vojtěcha v Ústí nad Labem 

 

Hlavní projekty podpořené v rámci spolupráce se Zoologickou zahradou Děčín- Pastýřská stěna:

 • Noc snů - Akce pro zdravotně znevýhodněné a handicapované děti.