GDPR

Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, byly dobře chráněny před jakýmkoli zneužitím či neoprávněným šířením.

Vaše údaje shromažďujeme zejména proto, abychom Vám mohli poskytovat kvalitní a spolehlivé informace a služby.

Údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování konkrétních informací a služeb dle smlouvy či objednávky.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

1. Kdy zpracováváme Vaše osobní údaje, za jakým účelem a o jaké údaje se jedná

Vaše údaje můžeme získat různými způsoby. Jedná se například o následující situace, kdy získáváme níže vyjmenované osobní údaje, které používáme k některým z níže vypsaných účelů: 

 • Souhlasili jste se zasíláním našeho Newsletteru, v tomto případě jste nám na sebe poskytli Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu za účelem odběru novinek z dění kolem nás. Newsletter lze kdykoli odhlásit zasláním oznámení na náš e-mail envirocont@envirocont.cz.

 • Když jsme na některé z našich prezentačních či školících nebo firemních akcích pořídili obecnou ilustrační fotodokumentaci za účelem dokumentace akce a získání dalších příznivců našich aktivit.

 • Když nás kontaktujete za účelem zodpovězení Vašeho dotazu či požadavku, evidujeme Vaše jméno, příjmení, e-mail a případně telefon.

 • Když jste nám poskytli Vaši vizitku s Vašimi kontaktními informacemi za účelem budoucího kontaktu a domlouvání spolupráce.

 • Když my s Vámi nebo Vy s námi komunikujete prostřednictvím k tomu určených prostředků za účelem budoucího kontaktu a domlouvání spolupráce.

 • Když s námi uzavíráte smlouvu o spolupráci, dohodu o mlčenlivosti, objednávku nebo vzájemně fakturujeme, zpracováváme jméno, příjmení a e-mailovou adresu, telefonický kontakt, fakturační údaje za účelem umožnění vzájemné spolupráce.

 • Když se hlásíte k nám do týmu a zasíláte nám své CV, zpracováváme údaje v něm uvedené, zejména jméno, příjmení, adresu, dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, e-mailovou adresu či telefonní číslo, zpracováváme též případné další dobrovolně poskytnuté informace o Vaší osobě, a to za účelem vyhodnocení Vaší žádosti a výběru vhodného člena týmu.

 • Když vedeme účetnictví, jste-li našimi zákazníky, Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů a splnění dalších daňových povinností.


2. Zasílání novinek e-mailem a podmínky 

 • Přihlášením odběru našeho newsletteru či projevením zájmu o jeho zasílání souhlasíte se zpracováním Vaší e-mailové adresy, jména a příjmení, za účelem zasílání novinek z dění kolem nás, inspirace, pozvánek na akce spojené s ochranou životního prostředí a bezpečnosti práce. Staráme se o to, aby tyto novinky a informace pro Vás byly užitečné a zajímavé a úzce souvisely se službami, o které jste projevili zájem nebo které můžete chtít v budoucnu využít. E-maily Vám budeme zasílat v rozumných intervalech, tak, abyste je zobrazovali rádi a neobtěžovaly Vás.

 • Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním oznámení na náš e-mail envirocont@envirocont.cz Po odhlášení odběru Vám již novinky a sdělení nebudeme moci zasílat a nebudeme mít právo Vaši e-mailovou adresu za tímto účelem dále zpracovávat.

 • Nebudeme Vám posílat nežádoucí nabídky a za tímto účelem Vaši e-mailovou adresu ani nepředáme nikomu třetímu. Vaše požadavky a dotazy týkající se mailingu s Vámi rovněž rádi vyřešíme na adrese envirocont@envirocont.cz. Napište nám, budete-li cokoli potřebovat. 

3. Mlčenlivost 

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje Vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018.