Rovné příležitosti

Společenská odpovědnost a rovné příležitosti jsou součástí firemní kultury společnosti ENVIROCONT s.r.o. s cílem:

  • slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců
  • zajištění rovných příležitostí zaměstnanců
  • společnost se zavazuje neakceptovat jakékoli diskriminační jednání napříč společností

Společnost ENVIROCONT s.r.o. úspěšně absolvovala Genderový a prorodinný audit. Osvědčení  a Executive summary.

Společnost ENVIROCONT s.r.o. je základě Smlouvy o partnerství  bez finančního příspěvku partnerem projektu s názvem Lokální partnerství FORUM PRO RODINU. Příjemcem projektu je Centrem komunitní práce Ústí nad Labem. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Detail k projektu naleznete na http://www.ckpul.cz/projekty/lokalni-partnerstvi-forum-pro-rodinu/ 

Hlavním cílem projektu je podpora prorodinné politiky v regionu Ústeckého kraje formou ustanovení lokálního partnerství pro rodinu. Projekt zvyšuje povědomí o problematice slaďování rodinného a profesního života. Podporuje danou problematiku v regionálních procesech komunitního plánování a vytváří diskusní platformu Fórum pro rodinu. Otevírá prostor pro prezentaci národních i zahraničních zkušeností v dané problematice a blíže ji osvětluje a medializuje za pomoci informační a vzdělávací kampaně. Rozvíjí informovanost o opatřeních přívětivých k rodině a motivuje k jejich zavádění.