Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

ADR/RID

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

ADR/RID

• provádění kontrolní činností v oblasti odesílání, přepravy a příjmu nebezpečných věcí
• zpracování Kontrolního listu o odesílání, přepravě a příjmu nebezpečných věcí
• proškolení osob účastnících se režimu ADR/RID a opakování tohoto školení
• vyhotovení výroční zprávy
• komunikace s dopravci a jejich kontrola na vyžádání zákazníka
• výkon činnosti bezpečnostního poradce dle Dohody ADR/RID

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI