Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Aktuality

OŽIVTO propojuje produktový design s udržitelností 

Studio OŽIVTO se zabývá zpracováním materiálů, které jsou pro mnohé firmy odpadem. Propojuje tak produktový design s udržitelností. Filozofie studia OŽIVTO je nám blízká, a proto velmi rádi s OŽIVTO spolupracujeme a propojujeme s nimi naše zákazníky, jejichž odpady jsou pro OŽIVTO surovinou a vznikají tak originální výrobky pro naše zákazníky. 

Péče o původní rostlinné druhy na území NP České Švýcarsko

Dne 13.6.2024 jsme s naším zákazníkem, společností Personna International CZ s.r.o., opět vyrazili do lesů Národního parku České Švýcarsko. Pomáhali jsme s mýcením nepůvodního druhu, a to borovicí vejmutovkou, která vytlačuje původní borovici lesní, se rozmnožuje se mnohem rychleji a její spadané jehlice okyselují půdu a znemožňují růstu lesního podrostu. 

Oslava Světového dne životního prostředí 

Náš zákazník, společnost SOLAR Turbines EAME s.r.o. uspořádala ve svém závodě v Žebráku dne 30.5.2024 oslavu Světového dne životního prostředí. Firma prezentovala svým hostům realizované projekty zaměřené především na zvýšení biodiverzity průmyslového areálu. V rámci projektu Zachraň karase byl do retenční nádrže byl vysazen karas obecný, který je nyní ohroženým druhem. Dále byla založena motýlí louka na…
Read more

Splnili jsme si narozeninové přání a vysadili jsme lípy a ovocnou alej

Splnili jsme si narozeninové přání a k 25-tému výročí založení naší společnosti jsme dne 16.11.2023 ve spolupráci s Národním parkem České Švýcarsko vysadili nedaleko Jetřichovic 2 lípy a dále alej 10 ovocných stromů na silnici směr Vysoká Lípa, jednalo se o původní odrůdy hrušní, jabloní a třešní.

XVI. Fórum IMS hostila společnost MAGNA Automotive CZ s.r.o. Teplice

Dne 14. 11. 2023 jsme zorganizovali již XVI. Fórum IMS zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti bezpečnosti práce, energie a životního prostředí. Klíčovými slovy tohoto ročníku byly etika a udržitelnost, inspirace, spolehlivé kontakty, společné zlepšování a neformální vzdělávání. Fórum zahájila a hosty přivítala jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. paní Andrea Bednářová a pan Vratislav Světlík, ředitel společnosti…
Read more

Vysadili jsme lípu u Panského lesa

V rámci grantového kola Ústecké komunitní nadace jsme s naším týmem podpořili projekt „Duše stromů pro Panský les“, který realizuje paní Dana Šestáková Hladíková s občanským sdružením Samorost.  Projekt byl realizován v Proboštově u Teplic v lokalitě Panského lesa: místo po těžbě hnědého uhlí, které se zvolna přetavilo v brownfield s neudržovaným lesem. Obec se rozrostla až na…
Read more

ENVIROCONT v číslech

V rámci bilancování našeho výročí 25 let založení společnosti jsme připravili čísla, která nás charakterizují: Každoročně u našich zákazníků: … vzděláváme několik tisíc zaměstnanců … pomáháme snižovat náklady na energie a odpady v řádech stovek tisíc Kč/rok … pomáháme předcházet vzniku odpadů či využití odpadů v řádech desítek tisíc tun/rok … provedeme více než 500 auditů shody s právními…
Read more

Grant pro Národní park České Švýcarsko

V rámci oslav 25-let výročí založení naší společnosti jsme uspořádali dárcovskou výzvu pro Národní park České Švýcarsko, jejímž odborným garantem byla Ústecká komunitní nadace. Účelem využití finančních prostředků je podpořit šíření původních rostlinných druhů formou nákupu sazenic a uhrazením nákladů spojených s jejich výsadbu.  V darovací výzvě se nám podařilo nashromáždit celkem 38 000Kč a tato částka dne…
Read more

ENVIROCONT tým na Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2023

Dobroběžci týmu ENVIROCONT šíří dobré jméno Ústecké komunitní nadace i za hranice Ústeckého kraje.  Letos jsme se rozhodli zkusit novou trať v rámci Run Czech ½ maratonu, a to v Karlových Varech, běželo se nádherným prostředím lázeňské promenády a fandili nám lidé ze zahrádek kaváren a restaurací, prostě to bylo prima. Díky Ústecké komunitní nadaci za skvělé…
Read more

Oslava v duchu konání dobra

Pro náš tým se stalo tradicí podporovat projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí, a proto jsme se rozhodli i oslavu našeho 25. výročí pojmout v duchu konání dobra a oslovili jsme ke spolupráci Národní park České Švýcarsko a Ústeckou komunitní nadaci.   Tři desítky dobrovolníků, zákazníků a hostů společnosti ENVIROCONT s.r.o., přiložili ruku k dílu a zapojili se…
Read more

Záložky z recyklovaných odpadů

Těší nás, že jsme mohli opět spolupracovat se společností Reformát, který pro naše zákazníky a partnery vyrobil záložky z recyklovaných odpadů, konktrétně z tyveku a ouško na tužku je vyrobeno z nevyužité kůže. Záložky jsme použili do druhého dílu Knižní trilogie Svou vlastní cestou, která zaujme inspirativními rozhovory s českými podnikateli a sděluje, že život sám a…
Read more

Konference Etika a udržitelnost v byznysu

Přijali jsme pozvání k prezentaci na konferenci Etika a udržitelnost v byznusu, kterou pořádala dne 26.4. 2023 Platforma Helas – Budujeme hrdé Česko v sídle společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. v Praze. Andrea Bednářová, jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. inspirovala publikum příklady udržitelnosti, které realizuje společnost ENVIROCONT s.r.o. A dále představila projekty udržitelnosti zaměřené na design produktů, úspory…
Read more

Podpora návratu lososa obecného do řeky Kamenice

Lososi se letos vykulili tak rychle, že jsme vyslali vypouštět je do řeky Kamenice tým rodiny Míši Dračkové. Všichni si to spolu s ostatními dobrovolníky užili a pomohli v rámci projektu Repatriace lososa obecného, který realizuje společnost Beleco z.s. pro Národní park  České Švýcarsko, vypustit do řeky Kamenice v Národním parku České Švýcarsko desetitisíce plůdků kriticky ohroženého lososa…
Read more

Jarní úklid v ústecké ZOO

Ani letos jsme nevynechali naši jarní tradici a pomohli jsme s úklidem. Avšak nejednalo se o úklid černých skládek v lese, jak by pro náš tým bylo typické, ale vyslyšeli jsme volání o pomoc ze ZOO Ústí nad Labem a pomohli jsme v rámci příprav na hlavní sezónu. Zapojili jsme i naše rodiny včetně těch nejmenších členů a…
Read more

Návštěva komunitní dílny Sdílna Litoměřice

Již 2x dostal naši zelenou a podpořili jsme v rámci dvou grantových kol Ústecká komunitní nadace projekt Sdílna – sdílená řemeslná dílna, což je velká polytechnická řemeslná dílna provozovaná Institut technického vzdělávání. SDÍLNA má již moderně vybavenou truhlářskou dílnu a nyní bude rozšířena o dílnu pro práci s kovem. Cílem je vybudovat „strojařské“ zázemí, kde…
Read more

Inspirujeme studenty k podnikavosti společně s Můžeš podnikat

Již rok spolupracujeme se vzdělávacím programem Můžeš podnikat, což je spolek podnikatelů, jejichž cílem je inspirovat studenty k podnikavosti svým vlastním příběhem. Můžeš podnikat pořádá semináře na školách, workshopy pro studenty ve firmách, letní kemp a podcasty. Do vzdělávacího programu je zapojeno více než 300 středních škol, cca 200 podnikatelů a programu se účastní ročně cca…
Read more

Adventní atmosféra při ochutnávce čajů Oxalis

Náš tým si nadělil zážitkový vánoční dárek při ochutnávce čajů a vyprávění o čajích s Petrem Zelíkem, zakladatelem a majitelem české společnosti OXALIS, spol. s r.o.  Akce se konala v CoffeeTearia a Czech tea centre v Praze, což je unikátní prostor, který nabízí nejen prodej a ochutnávku čajů, ale i malou útulnou čajovnu.

Podporujeme dobročinné projekty s Ústeckou komunitní nadací

V rámci 35. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace jsme po dohodě s celým týmem naší společnosti podpořili hned tři projekty částkou 20 tis. Kč. Naši zelenou dostal opět projekt SDÍLNA, což je velká polytechnická řemeslná dílna provozovaná Institutem technického vzdělávání a otevřená veřejnosti v Litoměřicích.  Nyní bude SDÍLNA rozšířeno o dílnu pro práci s kovem. Cílem je…
Read more

XV. Fórum IMS hostila firma SSI Technologies s.r.o.

Naše firma ENVIROCONT s.r.o. zorganizovala již XV. Fórum IMS zaměřené nyní na výměnu zkušeností v oblasti úspor energie a ochrany vody. Fórum zahájila a téměř tři desítky hostů z českých i nadnárodních společností přivítala jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. paní Andrea Bednářová. Hostitelem akce se stal náš dlouholetý zákazník, společnost SSI Technologies s.r.o., výrobce senzorů pro automobilový…
Read more

Pomohli jsme v NP České Švýcarsko s likvidací škod po požáru

I přestože následky ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko byly již z velké části odstraněny, přesto je zde stále prostor pro práci. Náš tým spolu s naším zákazníkem společností Personna International CZ s.r.o. letos již společně podruhé dne 21.10.2022 pomohl. Odstraňovali jsme z písečného podloží železné kotvy od shořelého dřevěného zábradlí a tyto kotvy budou následně opětovně použity.…
Read more

Konference Svět 2030

Bylo pro nás ctí vystupovat na konferenci Svět 2030, která se konala 19.10.2022 v Litoměřicích a byla zaměřena na udržitelnost v souladu s cíli SDGs organizace OSN. Příspěvek Odpovědné podnikání pro naši budoucnost prezentovala Andrea Bednářová, jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o.  

ENVIROCONT tým na Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem 2022

Dobroběžci týmu ENVIROCONT se opět po roce postavili na start, vyběhli a pokořili půlmaratonskou trať. Díky Ústecké komunitní nadaci za skvělé zázemí, rádi jsme opět naší účastí pomohli dobročinným projektům více na FB

Podporujeme LoSOSi s EDGEWELL

Společenská odpovědnost je v našem týmu ENVIROCONT s.r.o. hluboce zakořeněná a naším cílem je šířit ji i mezi naše partnery.  A tak jsme s chutí a s naším zákazníkem EDGEWELL podpořili projekt Repatriace lososa obecného, který realizuje společnost Beleco z.s. Dvacítka dobrovolníků pomohla vypustit do řeky Kamenice v Národním parku České Svýcarsko 50.000 plůdků kriticky…
Read more

Postaráme se o naše okolí

V rámci akce Ukliďme Česko jsme se zapojili opět do úklidu Střížovického vrchu spolu se Zbyňkem Novákem a spolkem Klíšeberg pod heslem Klíšské firmy pomáhají Klíši. Snažili jsme se likvidovat černou skládku a doupě bezdomovců v ulici V Zátiší. Zapojila se celá firma včetně rodin. Děkujeme! Více  na: https://www.facebook.com/envirocont

Fórum IMS Uhlíková stopa

Dne 16.02.2022 hostila společnost Personna International CZ s.r.o. již XIV. Fórum výměny zkušeností v oblasti IMS, které jsme uspořádali na téma Reporting uhlíkové stopy. Hostem a přednášejícím akce byl jednatel společnosti CI3 s.r.o., Viktor Třebický. Akce se účastnili tři desítky našich zákazníků, a to formou prezenční a zároveň on-line. Prezentována byla současná právní úprava EU v oblasti…
Read more

Newsletter 2021

Rok se s rokem sešel, a tak opět přemítám co nového a co dobrého nám letošní rok přinesl. Ač to byl rok opět velmi náročný z důvodů nám všem známým, náš tým nepřestal myslet pozitivně a výsledkem je řada novinek a akcí, o které bychom se s Vámi rádi podělili a možná Vás i inspirovali…
Read more

Jak na Zero waste? Přeci s Reformátem!

Tak jako si ceníme partnerství s našimi zákazníky, ceníme si i partnerství s našimi dlouholetými dodavateli. Jedním z nich je Reformát. Přináší nám to radost, že můžeme podporovat touto cestou mladou a úspěšnou firmu při jejím dynamickém rozvoji. Letošní naše zadání bylo vyrobit z odpadních materiálů Snack bag – sáček na zdravou svačinu, kterou si…
Read more

Podporujeme udržitelnou budoucnost

V rámci 34. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace jsme podpořili projekt SDÍLNA, což je velká polytechnická řemeslná dílna otevřená veřejnosti v Litoměřicích. Naším cílem je pomoci vybudovat místo, do kterého se lidé vrací tvořit a učit se novému. Místo, kde vypínáme zatěžkanou mysl i vyzvánění chytrého telefonu v tvůrčí atmosféře. Málokdo ve městě má…
Read more

Cena Odpovědné podnikání

Andrea Bednářová se v rámci Ocenění českých podnikatelek stala vítězkou kategorie Odpovědné podnikání, která byla udělena pod patronací společnosti Vodafone. Oceňování českých žen, které jsou majitelkami českých firem probíhá již 14 let a partnery této akce jsou ČSOB, Vodafone, Generali, Microsoft, MPO a další partneři. Odpovědným podnikáním je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do…
Read more

XIII. Fórum IMS

Dne 22. 10. 2021 jsme zorganizovali již XIII. Fórum IMS zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu. Fórum zahájila a dvacítku hostů z českých i nadnárodních společností přivítala jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. paní Andrea Bednářová. Hostitelem akce se stala společnost Personna International CZ s.r.o., kterou na Fóru představil ředitel společnosti pan Jan Beneš.…
Read more

Wellbeing day

Naším cílem je prožít kvalitní život a proto jsme si dopřáli Wellbeing day. Dopoledne byly masáže, které zajistil Míra Valtýř z V-Relax a po společném obědě nám pohybový specialista Tomáš Limr přednášel o zdravém sezení a následovalo cvičení zaměřené na protažení a posílení tělesných partií, které jsou při práci u PC nejvíce zatěžovány. Díky tomu…
Read more

Běháme pro zdraví i pro dobro

Dne 18.9.2021 jsme se opět běželi pro Ústeckou komunitní nadaci a zúčastnili jsme se RunCzech Mattoni 1/2 Maratonu v Ústí nad Labem.

Cyklovýlet aneb rozlučka s Helenou

Rozlučku s Helenou z důvodu jejího odchodu do důchodu jsme pojali jak jinak než sportovně, i když se kvůli Covidu o 9 měsíců posunula. Lukáš naplánoval trasu nádhernou krajinou z Maxiček s výstupem na Grosser Zschirtein a dále na Zirkelstein. Výlet jsme zakončili výborným pozdním obědem v Kozinci v Děčíně. Jako bonus jsme si užili…
Read more

Podporujeme Zero waste

Jednoduché řešení k využití odpadů papíru a kůže jsme zrealizovali opět ve spolupráci s https://reformat.cz/ Kožený obal v sobě uchová pro poznámky nevyužité odpadní papíry, které do něj můžeme jednoduše vkládat znovu a znovu; kožená kapsa v sobě schová milý obrázek, vizitku či zajímavý článek a navíc krásně voní po kůži. Více na https://www.facebook.com/envirocont

Newsletter 12/2020

Rádi jsme s Vámi v kontaktu a proto s Vámi sdílíme náš Newsletter_2020 a je nám potěšením se s Vámi podělit o novinky z prostředí naší společnosti v roce 2020.

On-line Fórum IMS

Dne 3. 12.2020 jsme organizovali již XII. Fórum IMS s cílem sdílení příkladů dobré praxe v oblasti EHS & IMS napříč našimi zákazníky. Hosty a přednášejícími byli společnosti Black Decker (Czech) s.r.o. a CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. Fórum IMS se konalo poprvé on-line a účastnilo se ho několik desítek zástupců našich zákazníků. Společnost Black Decker…
Read more

Tvoříme naši firemní kulturu

Workshop našeho týmu byl letos zaměřen na definování naší firemní kultury, hodnot a dále na zlepšování úspěšnosti našeho týmu. Akce se konala na koňském ranči v Lučním Chvojně a dnem nás provázel již tradičně kouč Honza Novák.

Podpořili jsme Pulce – První ústecké environmentální centrum

Podpořili jsme v rámci grantového kola Ústecké komunitní nadace částkou 18000Kč projekt organizace pULec – První ústecké environmentální centrum z.s. zaměřený na Moderní přístupy environmentálního vzdělávání ve školkách a školách. Více o projektu najdete na http://ekocentrumpulec.cz.  

Čokodárek pro naše partnery

Podporujeme to, co je lokální, kvalitní a dobré, tak jako ručně vyráběné čokoládové lanýže od společnosti ČOKOLAB, které jsme nechali vyrobit pro naše zákazníky a partnery.

Naše PF 2019 v duchu recyklace

Podporujeme využívání odpadních materiálů a proto je naše PF vyrobené z odpadního tyveku a naší myšlenkou je zajistit jeho další využití jako záložky do knihy či deníku.

Tým ENVIROCONT na RUNCZECH Půlmaraton Ústí nad Labem

RUNCZECH Půlmaraton Ústí nad Labem – tým ENVIROCONT – i my jsme tam byli, i my jsme běželi, i my jsme pomohli, i my jsme si to užili! Tak zase za rok, ahoj!

Máme papírové bloky z recyklovaného materiálu

U Reformát jsme si nechali vyrobit bloky z recyklovaného odpadového materiálu. Na výrobu ručního papíru byly použity odřezky z produkce Reformát, naše nevyužité vizitky a piliny z výroby čalouněného nábytku firmy Kovobel.

Letní newsletter

Léto je čas dovolených a odpočinku, ke kterému patří i četba. Proto bychom se v tomto čase s Vámi rádi podělili o novinky z dění uplynulého půlroku naší společnosti a je nám ctí, pokud jste se právě začetli do řádků dalšího vydání našeho Newsletteru.

Po roce jsme zpátky v NP České Švýcarsko

Po roce jsme opět zpět v NP České Švýcarsko. Staneme se lesními dělníky a děláme, to co máme rádi a co nás těší, pomáháme v lese nedaleko Doubice s odstraňováním větví z koryta vodoteče a z paseky, na které budou vysazeny původní druhy dřevin. Po práci zábava – tvoříme „Návod na štěstí“ a naši firemní…
Read more

XI.Fórum IMS hostila společnost KONE Industrial – koncern s.r.o.

XI. Fórum IMS se konalo 7.6.2019 ve společnosti KONE Industrial – koncern s.r.o. Cílem setkání zástupců nadnárodních korporací bylo seznámení s praktickými zkušenostmi z organizací, kde se podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů a představení inspirativních přístupů v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, energie a kvality. KONE prezentovalo úspěchy v oblasti snižování energetické náročnosti a výstupy ze Safety…
Read more

X.Fórum IMS hostila společnost BLACK&DECKER (Czech) s.r.o.

Dne 16.11.2018 jsme zorganizovali již X. Fórum IMS, které hostila společnost Black and Decker (CZECH) s.r.o. Martin Janeček  ze společnosti Black and Decker (CZECH) s.r.o. prezentoval zkušenosti z projektu Podnik podporující zdraví a pořádání tematických kampaní pro zaměstnance společnosti, dále byly prezentovány CSR aktivity společnosti SBD a na závěr přínosy systému korporátního řízení EHS. Lukáš…
Read more

POZOROVÁNÍ LOSOSŮ

V sobotu 10.11.2018 jsme se vydali na tolik očekávané pozorování lososů v řece Kamenici ve společnosti našich rodin, přátel a zákazníků, kteří se zapojili v rámci oslav 20-ti let založení naší společnosti do akce s názvem „Návrat lososa obecného do řeky Kamenice“, a to ať přímo pracemi při vypouštění lososů, nebo darováním finančních prostředků do…
Read more

IX.Fórum IMS hostila společnost DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.

Pro naše zákazníky jsme zorganizovali již IX.Fórum IMS zaměřené na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti snižování energetické náročnosti, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Účastníky IX.Fóra IMS hostila společnost DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., kterou představil ředitel společnosti pan Tomáš Pivovarník a následně Jaroslav Adam prezentoval realizované projekty v oblasti snižování energetické náročnosti, Michala Bernášková…
Read more

SLAVÍME A POMÁHÁME ZÁROVEŇ

Pro náš tým se stalo tradicí podporovat projekty zaměřené na ochranu životního prostředí a pomáhat při jejich realizaci, a proto jsme se rozhodli i oslavu 20. výročí založení společnosti ENVIROCONT pojmout v duchu konání dobra. V Českém Švýcarsku jsme již v minulých letech spolu s našimi rodinami, přáteli a zákazníky zanechali svou stopu v podobě…
Read more

BEZ OBALOVĚ, DESIGNOVĚ

Rozhodli jsme se aktivně podporovat snižování spotřeby obalových materiálů, využití odpadů a  úsporu přírodních zdrojů. S rostoucím trendem „Bezobalového nakupování“ jsme navázali na spolupráci s projektem Reformát.cz a výsledkem byl pytlík z odpadového materiálu Tyvek, který je charakteristický svou vysokou neprůhledností, pevností, odolností vůči vodě a roztržení. I další komponenty (šňůrka a kožené logo naší…
Read more