Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

On-line Fórum IMS

On-line Fórum IMS

Dne 3. 12.2020 jsme organizovali již XII. Fórum IMS s cílem sdílení příkladů dobré praxe v oblasti EHS & IMS napříč našimi zákazníky. Hosty a přednášejícími byli společnosti Black Decker (Czech) s.r.o. a CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. Fórum IMS se konalo poprvé on-line a účastnilo se ho několik desítek zástupců našich zákazníků. Společnost Black Decker (Czech) s.r.o. prezentovala příklady finančních úspor díky využití odpadů a dále preventivní opatření v rámci pandemie COVID-19, dále zástupce společnosti ENVIROCONT s.r.o. prezentoval, jak provádět Hodnocení shody s právními požadavky ŽP/energie „na dálku“ a poté vystoupili zástupci společnosti CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o. , kteří představili nové trendy cirkulární ekonomiky v podnikové ekologii, praktické příklady cirkulárního odpadového hospodářství a své nástroje www.cyrkl.com a Cirkulární odpadový sken.

ENVIROCONT        Home   Cyrkl.com