Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

XVI. Fórum IMS hostila společnost MAGNA Automotive CZ s.r.o. Teplice

XVI. Fórum IMS hostila společnost MAGNA Automotive CZ s.r.o. Teplice

Dne 14. 11. 2023 jsme zorganizovali již XVI. Fórum IMS zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti bezpečnosti práce, energie a životního prostředí.

Klíčovými slovy tohoto ročníku byly etika a udržitelnost, inspirace, spolehlivé kontakty, společné zlepšování a neformální vzdělávání.

Fórum zahájila a hosty přivítala jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. paní Andrea Bednářová a pan Vratislav Světlík, ředitel společnosti MAGNA Automotive CZ s.r.o., závod Teplice, která se stala hostitelem Fóra IMS. Společnost MAGNA je výrobcem autosedaček pro automobilový průmysl a příklady projektů zaměřených na monitoring energie a dále na bezpečnost práce představili zástupci závodů Teplice, Chomutov, Lipovka a Řepov.

Následovala ukázka výuky první pomoci zážitkem a poté praktická ukázka zaměřená na krvácení od společnosti PrPom, která pořádá zážitkové kurzy první pomoci a že to byl skutečně zážitek pocítili všichni účastníci „na vlastní kůži“.

Projekty udržitelnosti zaměřené na životní cyklus výrobku a úspory energie prezentovala společnost Personna International CZ s.r.o., která se prezentuje nejen jako výrobce holicích strojků, ale i jako společnost pro níž je udržitelný model výroby prioritou.

Příklady budování firemního brandu díky etice a udržitelnosti prezentovala společnost ENVIROCONT s.r.o.

A na závěr se účastníci akce dozvěděli o filozofii Non toxic, což je komplexní přístup ke snížení ekologické zátěže působící na životní prostředí a na lidský organismus, od společnosti NTEC Company.

V rámci akce navštívili hosté výrobní prostory závodu Teplice společnosti MAGNA Automotive CZ s.r.o. a mohli tak načerpat inspiraci. Zároveň během akce došlo k předání kontaktů, domluvení schůzek či spolupráce, což nás velmi těší, protože pomáhat našim zákazníkům ke zlepšování a na cestě k udržitelnosti je naším cílem.