Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Vysadili jsme lípu u Panského lesa

Vysadili jsme lípu u Panského lesa

V rámci grantového kola Ústecké komunitní nadace jsme s naším týmem podpořili projekt „Duše stromů pro Panský les“, který realizuje paní Dana Šestáková Hladíková s občanským sdružením Samorost.  Projekt byl realizován v Proboštově u Teplic v lokalitě Panského lesa: místo po těžbě hnědého uhlí, které se zvolna přetavilo v brownfield s neudržovaným lesem. Obec se rozrostla až na kraj lesa a z křižovatky s lesní cestou se stalo nedodělané a neutěšené místo, kterým ale denně prochází desítky lidí na cestě do místních školek, do školy, pejskaři a další návštěvníci příměstského lesa. Cílem projektu bylo místu vtisknout duši, udělat z něj zastavení jako tomu bývalo v barokní krajině, kde každé významnější místo bylo označeno.

V první fázi byla řezbářem vysochána socha ze dřeva Duše stromů. Druhou fází projektu, do které jsme se zapojili jako dobrovolníci byla výsadba lípy, úprava okolí sochy s instalací lavičky. Rádi jsme pomohli.