Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Grant pro Národní park České Švýcarsko

Grant pro Národní park České Švýcarsko

V rámci oslav 25-let výročí založení naší společnosti jsme uspořádali dárcovskou výzvu pro Národní park České Švýcarsko, jejímž odborným garantem byla Ústecká komunitní nadace. Účelem využití finančních prostředků je podpořit šíření původních rostlinných druhů formou nákupu sazenic a uhrazením nákladů spojených s jejich výsadbu. 

V darovací výzvě se nám podařilo nashromáždit celkem 38 000Kč a tato částka dne 7.9.2023 zaslána Národnímu parku České Švýcarsko.