Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Cena Odpovědné podnikání

Cena Odpovědné podnikání

Andrea Bednářová se v rámci Ocenění českých podnikatelek stala vítězkou kategorie Odpovědné podnikání, která byla udělena pod patronací společnosti Vodafone.

Oceňování českých žen, které jsou majitelkami českých firem probíhá již 14 let a partnery této akce jsou ČSOB, Vodafone, Generali, Microsoft, MPO a další partneři.

Odpovědným podnikáním je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do firemní strategie i každodenních firemních aktivit. Jde o zohledňování dopadů podnikání na životní prostředí a o vytváření společenských a sociálních inovací a změn, které zkvalitňují život lidí, zlepšují veřejný prostor nebo propojují firmy a komunity k veřejnému prospěchu.

Ocenění právě v této kategorii vnímám jako ocenění celého našeho týmu a velmi si ho vážím, neboť odpovědné podnikání je nedílnou součástí firemní kultury našeho týmu a šíříme ho napříč všemi našimi aktivitami od činností, které realizujeme pro naše zákazníky až po finanční a dobrovolnickou podporu projektů směřujících k ochraně životního prostředí.