Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

XIII. Fórum IMS

XIII. Fórum IMS

Dne 22. 10. 2021 jsme zorganizovali již XIII. Fórum IMS zaměřené na výměnu zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu. Fórum zahájila a dvacítku hostů z českých i nadnárodních společností přivítala jednatelka společnosti ENVIROCONT s.r.o. paní Andrea Bednářová. Hostitelem akce se stala společnost Personna International CZ s.r.o., kterou na Fóru představil ředitel společnosti pan Jan Beneš. Významné projekty z oblasti úspor energie a životního prostředí prezentoval pan Miloslav Štefl, který hosty poté provedl celým areálem společnosti. Následovala přednáška zástupců společnosti ENVIROCONT s.r.o. Katky Novákové a Lukáše Vejtruby zaměřená na legislativní novinky ŽP a poté zajímavá přednáška Václava Berana z Muzea v Ústí nad Labem na téma Sokoli v průmyslových areálech. Zkušenosti s fotovoltaickou elektrárnou ve společnosti RYKO a.s. představil CEO společnosti pan Martin Vošta. Závěr XIII. Fóra IMS patřil bohaté diskusi nad aktuální situací na trhu s energiemi, kterou vedl odborník na energetiku pan Petr Landovský. Více na https://www.facebook.com/envirocont