Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Podporujeme dobročinné projekty s Ústeckou komunitní nadací

Podporujeme dobročinné projekty s Ústeckou komunitní nadací

V rámci 35. otevřeného grantového kola Ústecké komunitní nadace jsme po dohodě s celým týmem naší společnosti podpořili hned tři projekty částkou 20 tis. Kč. Naši zelenou dostal opět projekt SDÍLNA, což je velká polytechnická řemeslná dílna provozovaná Institutem technického vzdělávání a otevřená veřejnosti v Litoměřicích.  Nyní bude SDÍLNA rozšířeno o dílnu pro práci s kovem. Cílem je vybudovat „strojařské“ zázemí, kde bude znít kovadlina a výheň spolu se svářečkou budou k dispozici všem zájemcům o „černé řemeslo“.

Dále nás zaujal a podpořili jsme projekt Duše stromů pro Panský les, který zrealizuje Dana Šestáková Hladíková v Proboštově u Teplic v lokalitě Panského lesa. Jedná se o místo po těžbě hnědého uhlí, které se zvolna přetavilo v brownfield s neudržovaným lesem. Cílem je místu vtisknout duši, udělat z něj zastavení jako tomu bývalo dříve za našich předků.

A protože působíme v Ústí nad Labem rádi jsme podpořili také projekt Posílíme Ústí nad Labem, který zrealizuje Michaela Valášková spolu s Ústeckými dobrodruhy, což jsou lidé, co se rozhodli investovat svůj čas, energii a znalosti se zkušenostmi a dovednostmi městu Ústí nad Labem. Věnují se pořádání sousedských akcí, péči o komunitní zahrady, veřejný prostor, chrání přírodu a propagují Ústí jako silné město plné schopných a skvělých obyvatel, kteří mají co nabídnout. Naše město si tuto etiketu, tak i péči zaslouží. A péči si zaslouží i tito aktivní lidé. Projekt je zaměřen na organizaci seminářů dle potřeb komunity a společnými silami tak posílí sebe novými znalostmi, zkušenostmi, tak město následně kvalitnějšími činnostmi.