Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Oslava v duchu konání dobra

Oslava v duchu konání dobra

Pro náš tým se stalo tradicí podporovat projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí, a proto jsme se rozhodli i oslavu našeho 25. výročí pojmout v duchu konání dobra a oslovili jsme ke spolupráci Národní park České Švýcarsko a Ústeckou komunitní nadaci. 

 Tři desítky dobrovolníků, zákazníků a hostů společnosti ENVIROCONT s.r.o., přiložili ruku k dílu a zapojili se do akce s názvem „Péče o lokality pro původní rostlinné druhy“ na území Národního parku České Švýcarsko. Cílem akce bylo odstranit porosty janovce metlatého v lokalitě Lipovka poblíž Chřibské, který má tendenci vytvářet jednodruhové porosty, které vytlačují veškerou původní vegetaci. 

Ten, kdo se nemůže účastnit osobně, má i jiné možnosti, jak tuto dobročinnou aktivitu podpořit, a to formou darováním finančních prostředků na https://www.darujme.cz/projekt/1207804. Odborným garantem dárcovské výzvy je Ústecké komunitní nadace a výtěžek bude použit na nákup sazenic a na uhrazení nákladů spojených s jejich výsadbu na území Národního parku České Švýcarsko.