Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Audity

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

AUDITY

• provedení interních auditů QMS, EMS, EnMS, SMS
• provedení interních auditů u dodavatelů
• provedení zákaznických auditů
• zpracování Hodnocení environmentálního profilu
• provedení Auditu plnění právních požadavků ŽP/energie
• provedení Auditu plnění právních požadavků BOZP/PO

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI