Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• provádění hodnocení souladu s právními a jinými požadavky
• zpracování dokumentace např. interní směrnice, bezpečnostní listy, Registr CHLS
• posouzení nově nakupovaných CHLS
• oznámení dovezených či následně uvedených CHLS do systému CHLAP
• zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé
• zastupování při jednání s orgány státní správy
• školení zaměstnanců o nakládání s CHLS

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI