Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

ENERGIE

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

ENERGIE

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• provádění hodnocení souladu s právními a jinými požadavky
• spolupráce při navrhování opatření směřujícím ke snižování energetické náročnosti
• zastupování při jednání s orgány státní správy

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI