Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

HAVÁRIE

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

HAVÁRIE

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• zpracování dokumentace např. Havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám
• zařazení či nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A/B
• spolupráce při odstraňování následků havárií
• zastupování při jednání s orgány státní správy
• školení havarijní připravenosti, simulace havarijní situace

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI