Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

IPPC

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

IPPC

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení a jeho změn
• zastupování při jednání s orgány státní správy
• zpracování Zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI