Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

ISO

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

ISO

• hodnocení souladu s právními požadavky EMS, EnMS, SMS
• zpracování / revidování dokumentů např. Politika, cíle, Příručka, kontext, rizika, environmentální aspekty, energetická hospodárnost a další
• zpracování Hodnocení environmentálního výkonnosti
• spolupráce při přezkoumání vedením
• provádění auditů interních, dodavatelských a zákaznických
• zastupování při externích auditech certifikačních společností, zákazníků

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI