Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

OBALY

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

OBALY

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• zpracování Obalového auditu a navržení metodiky vedení evidence obalů
• zastupování při jednání s orgány státní správy ČIŽP, MŽP a dále s AOS EKO-KOM a.s.
• metodická spolupráce při vedení evidence obalů
• zpracovávání kvartálních hlášení pro AOS EKO-KOM a.s.
• zpracování Ročního hlášení o obalech pro MŽP

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI