Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

ODPADY

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

ODPADY

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• provádění hodnocení souladu s právními a jinými požadavky
• zpracování dokumentace např. interní směrnice, ILNO a značení odpadů
• řešení využití či zneškodnění odpadů s cílem snížení nákladů
• zajištění pozice odpadového hospodáře
• zatřídění jednotlivých druhů produkovaných odpadů dle Katalogu odpadů
• vedení evidence odpadů a zpracování hlášení o odpadech
• zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování
• zastupování při jednání s orgány státní správy
• školení zaměstnanců o nakládání s odpady

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI