Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

OVZDUŠÍ

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

OVZDUŠÍ

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• provádění hodnocení souladu s právními a jinými požadavky
• zpracování dokumentace např. interní směrnice, provozní řád a provozní deník zdrojů znečišťování ovzduší
• zařazení zdrojů znečišťování ovzduší
• metodické vedení evidence zdrojů znečišťování ovzduší
• zpracování výpočtu poplatků a souhrnné provozní evidence
• zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování
• zastupování při jednání s orgány státní správy

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI