Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

PREVENCE

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

PREVENCE

• informování o změnách v právních požadavcích a zavádění změn do praxe
• konzultace při změnách technologických procesů z hlediska vlivů na právní požadavky
• spolupráce při hledání řešení předcházení vzniku odpadů
• spolupráce při snižování spotřeb energie
• spolupráce při řešení čištění odpadních vod
• spolupráce při řešení témat a povinností BOZP/PO

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI