Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

ŠKOLENÍ

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

ŠKOLENÍ

• školení zaměstnanců v oblasti podnikové ekologie
• školení podnikových ekologů, koordinátorů v oblasti legislativy ŽP a EMS/EnMS
• školení interních auditorů QMS, EMS, EnMS, SMS
• školení manažerů IMS a členů týmu IMS
• školení zaměstnanců nákupu v oblasti nákupu chemických látek/směsí
• školení zaměstnanců skladu/logistiky v oblasti vedení obalové evidence
• simulace havarijní situace

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI