Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

VODA

Jedna z oblastí, ve kterých se na nás můžete spolehnout.

VODA

• informování o změnách v právních požadavcích a spolupráce při zavádění změn do praxe
• provádění hodnocení souladu s právními a jinými požadavky
• zpracování dokumentace např. Havarijní plán pro nakládání s látkami závadnými vodám, Povodňový plán
• odborná způsobilost dle §6a, vyhlášky č. 175/2011 Sb. pro provádění zkoušek těsnosti potrubí nebo nádrží pro skladování a dopravu nebezpečných a zvlášť nebezpečných závadných látek dle ISO 9712:2012
• zpracování Protokolu o kontrole stavu a funkce odlučovače ropných látek
• zpracování hlášení do Integrovaného registru znečišťování
• zastupování při jednání s orgány státní správy

Víme, co vyžaduje. Svěřte nám ji.

SPOJTE SE S NÁMI