Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

FÓRUM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ VE SPOLEČNOSTI BORGERS CS

FÓRUM VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ VE SPOLEČNOSTI BORGERS CS

Dne 21.10.2016 jsme zorganizovali v již 6-té Fórum výměny zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu. Setkání proběhlo ve společnosti BORGERS CS spol. s r.o., která vyrábí díly pro automobily světových značek. Borgers se specializuje na výrobu netkaných textilií a výlisků z převážně recyklovaných materiálů. Ty se pak využívají v interiérech automobilů, zavazadlovém prostoru a na dalších místech automobilů. Hosty Fóra v úvodu přivítal jednatel společnosti, Ing. Lubor Šabacký. Další program směřoval k představení projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti výroby. Na Fóru představil pan Miloslav Dvořák IS Energis, který zajišťuje monitoring v oblasti energie a dále řízené inteligentní osvětlení. Dále Andrea Bednářová prezentovala řízení rizik ve vztahu ke společenské odpovědnosti, které se věnují ve společnosti Hennlich s.r.o. Hosté Fóra si prohlédli výrobu v závodech ve Volduchách a v Rokycanech. Věříme, že Fórum bylo pro všechny účastníky inspirativní.
Další fotografie naleznete ZDE na Facebooku.