Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Integrovaný systém managementu IMS

V oblasti IMS

s vámi spolupracujeme při zavádění, udržování a zlepšování integrovaného systému managementu. Jedná se o komplexní celek propojených požadavků norem na ochranu životního prostředí, kvalitu, energie, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a společenskou odpovědnost, který je zakomponován do celkového firemního systému řízení.

S námi získáte

• zavedení, udržování a zlepšování integrovaného systému managementu (EMS, EnMS, QMS, SMS, SA)
• školení interních auditorů, managerů IMS, členů týmu IMS
• provádění interních auditů ve společnosti a u dodavatelů
• zastupování při externích auditech certifikačních společností, zákazníků

Partnerství s experty. Krytá záda.

Získejte s námi klid a jistotu.

ZAČNĚME JIŽ DNES