Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

JIŽ 7. ROČNÍK FÓRA VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGMENTU

JIŽ 7. ROČNÍK FÓRA VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGMENTU

Dne 16. 6. 2017 jsme zorganizovali již sedmý ročník Fóra výměny zkušeností v oblasti integrovaného systému managementu, který se konal ve společnosti LOGIT s.r.o. Pozvání na Fórum přijali všichni stávající členové a dále zástupci dalších společností. Program byl připraven s ohledem na nové „výzvy“ systémů řízení kvality a environmentálního managementu. Ovšem nechyběly ani zkušenosti v oblasti úspor energie a návody jak zvýšit environmentální povědomí a podpořit trvale udržitelný rozvoj. Ředitel společnosti LOGIT s.r.o., pan Martin Chlup představil Příručku ISM ve formě prezentace ….aneb nápad se stal skutečností, metody monitorování environmentálních a energetických indikátorů (GRI, LCA atd.) a zkušenosti s EPC (Energy performance contracting) v rámci výměny osvětlení. Dále pak Andrea Bednářová ze společnosti ENVIROCONT s.r.o. podala návod jak do environmentálních a energetických aktivit zapojit zaměstnance a podpořit tím trvale udržitelný rozvoj a Martin Janeček připojil příklady dobré praxe z oblasti EHS ze společnosti BLACK & DECKER (CZECH) s.r.o. Účastníci Fóra absolvovali prohlídku provozu společnosti LOGIT s.r.o. zaměřenou na novinky a po společném obědě zakončili pracovní program diskuzí nad tématy aktuálními pro všechny zúčastněné.

Věřím, že všichni načerpali spoustu užitečných rad a informací a těšíme se na další společné setkání.