Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Podniková ekologie

V oblasti podnikové ekologie

vám nastavíme systém pro plnění právních požadavků životního prostředí a energie. Informujeme vás o změnách v právních požadavcích a navrhujeme postupy při zavádění těchto změn do praxe. Hledáme úspory nákladů a příležitosti pro zefektivnění vaší činnosti v oblastí podnikové ekologie a energie.

S námi získáte

• provádění auditů
• plnění právních požadavků
• hodnocení souladu s právními požadavky v provozu
• informování o změnách v právních požadavcích a zavádění změn do praxe
• zpracování kompletní dokumentace
• zastupování při jednání s orgány státní/veřejné správy
• vyjádření z hlediska vlivů na právní požadavky při změnách technologických procesů
• vedení zákonných evidencí (průběžné, roční)
• zajištění odborných způsobilostí
• provádění zkoušek vodotěsnosti
• spolupráci při výběru dodavatelů (měření emisí, analýzy vody, sorbenty….)

Partnerství s experty. Krytá záda.

Získejte s námi klid a jistotu.

ZAČNĚME JIŽ DNES