Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Poradenství a prevence

V oblasti poradenství a prevence

s vámi spolupracujeme při realizaci enviro a energy projektů přispívajících ke zlepšení firemní kultury, snížení nákladů a k podpoře trvale udržitelného rozvoje. Poskytujeme spolupráci při zajišťování povinností v navazujících oblastech např. bezpečnosti práce a požární ochrany a výkonu činnosti bezpečnostního poradce ADR.

S námi získáte

• informování o změnách v právních požadavcích a zavádění změn do praxe
• konzultace při změnách technologických procesů z hlediska vlivů na právní požadavky
• spolupráci při hledání řešení předcházení vzniku odpadů
• spolupráci při snižování spotřeb energie
• spolupráci při řešení čištění odpadních vod
• konzultace a poradenství

Partnerství s experty. Krytá záda.

Získejte s námi klid a jistotu.

ZAČNĚME JIŽ DNES