Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Poradenství2

Poradenství a prevence

Nabízíme spolupráci při realizaci enviro a energy projektů přispívajících ke zlepšení firemní kultury, snížení nákladů a k podpoře trvale udržitelného rozvoje. Poskytujeme spolupráci při zajišťování povinností v navazujících oblastech např. bezpečnosti práce a požární ochrany a výkonu činnosti bezpečnostního poradce ADR.

• informování o změnách v právních požadavcích a zavádění změn do praxe
• konzultace při změnách technologických procesů z hlediska vlivů na právní požadavky
• spolupráce při hledání řešení předcházení vzniku odpadů
• spolupráce při snižování spotřeb energie
• spolupráce při řešení čištění odpadních vod
• konzultace a poradenství