Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

Školení

V oblasti školení

zajistíme školení vašich zaměstnanců a dále školení interních auditorů, manažerů IMS i členů teamu vyplývající z legislativních či normových požadavků s ohledem na individuální potřeby zákazníka.

S námi získáte

• školení zaměstnanců v oblasti podnikové ekologie
• školení podnikových ekologů, koordinátorů v oblasti legislativy ŽP a EMS/EnMS
• školení interních auditorů QMS, EMS, EnMS, SMS
• školení manažerů IMS a členů týmu IMS
• školení zaměstnanců nákupu v oblasti nákupu chemických látek/směsí
• školení zaměstnanců skladu/logistiky v oblasti vedení obalové evidence
• simulace havarijní situace

Partnerství s experty. Krytá záda.

Získejte s námi klid a jistotu.

ZAČNĚME JIŽ DNES