Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí nad Labem
+420 603 247 850
envirocont@envirocont.cz

XI.Fórum IMS hostila společnost KONE Industrial – koncern s.r.o.

XI.Fórum IMS hostila společnost KONE Industrial – koncern s.r.o.

XI. Fórum IMS se konalo 7.6.2019 ve společnosti KONE Industrial – koncern s.r.o. Cílem setkání zástupců nadnárodních korporací bylo seznámení s praktickými zkušenostmi z organizací, kde se podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů a představení inspirativních přístupů v oblasti bezpečnosti práce, životního prostředí, energie a kvality.
KONE prezentovalo úspěchy v oblasti snižování energetické náročnosti a výstupy ze Safety weeku. Fóra se účastnili zástupci akademické půdy, a to ČVUT UCEEB a UJEP FŽP. Cílem je propojit průmyslový a univerzitní sektor. UCEEB prezentoval možnosti spolupráce v oblasti využívání odpadů a snižování energetické náročnosti a FŽP řešení biodiverzity průmyslových areálů. Na závěr prezentoval ENVIROCONT novinky v oblasti nakládání s chemickými látkami a SVHC látkami.
Další fotografie naleznete ZDE  na Facebooku.