Disclaimer

Upozornění

Elektronická komunikace

E-maily odesílané ze společností  ENVIROCONT s.r.o. jsou určeny výhradně pouze pro jejich adresáta / adresáty a mohou obsahovat důvěrné informace nebo sdělení podléhající obchodnímu tajemství. Pokud jste jakýkoliv e-mail odeslaný ze společností ENVIROCONT s.r.o. obdrželi omylem, neprodleně nás, prosím, kontaktujte. Zároveň platí zákaz neoprávněného využívání informací uvedených v e-mailové korespondenci. Děkujeme.