ISO 9001

Naše společnost má zaveden systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Vedení společnosti se zavázalo se k plnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016 a podporuje činnosti systému managementu kvality s cílem neustálého zlepšování.

Politiku kvality vedení společnosti prosazuje ve své rozhodovací činnosti a pro ostatní zaměstnance společnosti je vzorem.

Hlavní zásady Politiky kvality společnosti ENVIROCONT s.r.o. jsou:

  • 1. Zapojit všechny zaměstnance do procesu neustálého zlepšování systému managementu kvality.
  • 2. Zajišťovat spokojenost zákazníků odborným, komplexním a profesionálním přístupem.
  • 3. Realizovat systém vzdělávání zaměstnanců k neustálému zvyšování znalostí a dovedností.
  • 4. Motivovat zaměstnance a zvyšovat spokojenosti zaměstnanců.

V případě vašich dotazů týkajících se zavedeného systému managementu kvality v naší společnosti se, prosím, obracejte na Ing. Andreu Bednářovou e-mail:andrea.bednarova@envirocont.cz.